We wtorek, 31 maja 2022 r.,
na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
po szósty odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego
dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych
.

W tym roku tematyka nawiązywała do nauczycielskiego zadania Kościoła.
Konkurs składał się z 3 etapów.
Z ponad 1000 uczestników z całej Polski, do Warszawy przyjechało 174 najlepszych uczniów.

Po teście wiedzy i dogrywce, Komisja Konkursowa wyłoniła 8 laureatów,
na czele których stanął uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Sanoku,
Kacper Chrzan, otrzymując przy tym największą liczbę punktów.

Serdecznie gratulujemy!