Z Maryją nieśmy pokój

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.

Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Drodzy Diecezjanie!

W kończącym się trzyletnim cyklu duszpasterskim, poświęconym Eucharystii, naszym diecezjalnym refleksjom patronowali św. Józef Sebastian Pelczar, bł. ks. Jan Wojciech Balicki i bł. ks. Bronisław Markiewicz. Każdy z nich charakteryzował się wielkim kultem tajemnicy obecności Chrystusa w Eucharystii. Święty Józef Sebastian Pelczar uważał, że nie ma sprawy świętszej i korzystniejszej, jak Msza święta, w której Pan Jezus ponawia w sposób bezkrwawy Ofiarę krzyżową i przyswaja nam jej owoce. Bł. Ks. Jan Wojciech Balicki   powiedział o Eucharystii, że jest to cud nad cudami, który ma się powtarzać do końca świata. Bł. ks. Markiewicz zanotował: Najwyższa czynność moja Msza święta: już większej godności na świecie nie osiągnę, ani nawet w niebie….

Nasi Święci charakteryzowali się również ogromną pobożnością maryjną. Wśród wielu sposobów czci, jaką otaczali Maryję, Matkę Pana Jezusa, warto wspomnieć o ich pielgrzymowaniu do sanktuariów maryjnych. Św. Józef Sebastian Pelczar pielgrzymował po raz pierwszy będąc pod sercem matki do Leżajska, a później wielokrotnie do różnych sanktuariów maryjnych w Polsce i na świecie. Bł. ks. Jan Wojciech Balicki, zatroskany o kult maryjny, przywiózł w 1892 r. z Rzymu do katedry przemyskiej wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przed którym zapewne wiele razy się modlił. W jego zapiskach czytamy: Po Boskim Mistrzu i Jego Matce nie ma innej drogi. Wpatrzeni w te wzory pójdziemy Ich drogą, a zajdziemy do Ich chwały (02.02.1940). W rodzinie Markiewiczów modlono się rodzinnie przed wizerunkiem Pani Jasnogórskiej, a bł. Bronisław pielgrzymował regularnie do sanktuarium Matki Bożej w Jodłówce. Opiece Maryi przypisywał swoje nawrócenie i powołanie kapłańskie.

W czasach dziejowych zawirowań, ludzkich niepewności i obaw, szukamy zawsze źródeł nadziei i pokoju, odnowy wiary i poczucia bezpieczeństwa. Na horyzoncie naszego „dziś”, naznaczonego tyloma dramatami i obawami, widnieje dla chrześcijańskiej Ojczyzny niezmącone źródło nadziei: Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Tam, pośród obecnych burzowych nawałnic, możemy odnaleźć schronienie, przypomnieć sobie o dziejowych zwycięstwach, zarówno tych osobistych, jak i narodowych.

W świadomości Polaków, Jasna Góra jest postrzegana jako miejsce pamięci narodowej i główny cel pielgrzymich szlaków. Ale jest też – a może przede wszystkim – alegorią biblijnej Kany, gdzie Maryja zaradza naglącym potrzebom przybywających tam dzieci. To nie tyle „miejsce”, co „przestrzeń” formowania ludzkich serc i umysłów oraz kształtowania ewangelicznych postaw. To tutaj z całą mocą wybrzmiewa wypowiedziane przez Nią polecenie: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie (J 2,5). Maryja, zatroskana i czuwająca, strzeże, naucza i wychowuje kolejne pokolenia Polaków.

Skomplikowana sytuacja, w jakiej przyszło nam żyć, przynagla nas, abyśmy pospieszyli do naszej narodowej Kany, do Częstochowy, ale także do naszych lokalnych sanktuariów maryjnych, które mamy w Archidiecezji Przemyskiej. Pielgrzymujmy więc, aby szukać umocnienia w wierze, pociechy w strapieniach oraz uczyć się miłości do Pana Boga i ludzi.

Zachęcam wszystkich wiernych, osoby życia konsekrowanego oraz kapłanów, osoby głęboko wierzące, ale również wątpiące i poszukujące, abyśmy wspólnie wyruszyli drogą wiary, na której – dzięki Maryi i z Maryją – w „sanktuarium” własnego serca, w sumieniu, odnajdziemy bliskość Boga i Jego Słowo. Zatroszczmy się w sposób szczególny o dzieci i młodzież. Zachęcajmy ich do udziału w pielgrzymkach, najlepiej poprzez własny przykład i zaangażowanie.

Szczególnym czasem rekolekcji w drodze jest pielgrzymka z Przemyśla na Jasną Górę. W 2022 roku, 42. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę ponownie przyjmie formę tradycyjnego wędrowania, z zakwaterowaniem w domach, szkołach i innych miejscach przyjmujących pielgrzymów. Zaplanowaliśmy 10 grup pielgrzymkowych: św. Alberta Chmielewskiego wyruszająca z Jarosławia; św. Andrzeja Boboli z Leska; św. Jacka i św. Kazimierza z Przemyśla; św. Jana z Dukli z Krosna; św. Józefa Sebastiana z Radymna; św. Rafała z Przeworska; św. Urszuli z Łańcuta; św. Wojciecha z Brzozowa oraz bł. Marii z Leżajska. Dla pielgrzymów duchowych zostanie zorganizowana grupa pod wezwaniem bł. ks. Jana Balickiego. Zachęcam, aby wybrać dogodną dla siebie grupę i zgłosić gotowość wyruszenia w drogę. Bądźmy przy tym apostołami i proponujmy udział w pielgrzymce innym: rodzinie, sąsiadom, współpracownikom.

Pielgrzymką, do wzięcia udziału w której zapraszam wszystkie rodziny Archidiecezji Przemyskiej, będzie VI Diecezjalne Spotkanie Rodzin, połączone z uroczystym zakończeniem Roku Rodziny, które odbędzie się w niedzielę, 26 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.

W obu wspomnianych pielgrzymkach będą nam towarzyszyć intencje Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny oraz Archidiecezji. Będziemy prosić o pokój na Ukrainie i na całym świecie, o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, będziemy modlić się w intencji rodzin naszej Archidiecezji.

Wszystkich wiernych, którzy nie będą mogli wyruszyć na pielgrzymi szlak, wiodący na Jasną Górę lub do Jodłówki, zapraszam, aby włączyli się w duchowe pielgrzymowanie. Możemy to uczynić poprzez tzw. „Pielgrzymkę Duchową” oraz „Sztafetę Różańcową”. Szczegóły tych inicjatyw przybliżą w stosownym czasie redaktorzy Radia FARA oraz przewodnicy grup. Można się z nimi również zapoznać na stronach internetowych przemyska.pl i pielgrzymka.przemyska.pl. Dzięki Radiu FARA, każdy dzień pielgrzymowania będziemy mogli śledzić w transmisjach radiowych i internetowych (fara.tv).

Warto podjąć wysiłek pielgrzymowania po to, aby doświadczyć wspólnotowego doświadczenia wiary. Prośmy Maryję, by pomagała nam w wędrówce przez życie.

Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani! * Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani. *
I w opiekę się oddajem, * starych ojców obyczajem; *
hołd Ci niesiem uwielbienia. * Święta Matko Pocieszenia, *
nie opuszczaj nas!

Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę,* uproś nam u Syna łaskę i otuchę! *
Ucz nas szukać Bożej woli * w każdej sprawie, w każdej doli *
i na straży stój sumienia. * Święta Matko Pocieszenia, *
nie opuszczaj nas!

Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia, * od powietrza, wojny, ognia i przednowia! *
O, błogosław, jak kraj długi, * nasze prace, nasze pługi, *
strzeż naszego domu, mienia. * Święta Matko Pocieszenia, *
nie opuszczaj nas!

Z nadzieją na wspólne pielgrzymowanie do Częstochowy i Jodłówki,

✠ Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

Przemyśl, 3 czerwca 2022

DO POBRANIA: