W sobotę, 11 czerwca w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie odbyły się centralne obchody związane z papieską pielgrzymką na podkarpacie w czerwcu 1997 roku. Wtedy też Ojciec Święty poświęcił kościół parafialny pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli.

W przeddzień uroczystości zorganizowano piknik papieski podczas którego gry, zabawy i konkursy przypominały wizytę św. Jana Pawła II w Krośnie. W programie byłą także strefa Tik-Toka, w której ks. Sebastian Picur – wikariusz parafii, a także znany kapłan ze swojej obecności w tym medium popularyzował świętego. Uczestnicy pikniku mogli zobaczyć także film, o pobycie św. Jana Pawła II w Krośnie, a następnie wziąć udział w konkursie.

Z kolei w sobotę, 11 czerwca br., pierwszym punktem programu była sesja naukowa poświęcona nauczaniu św. Jana Pawła II do różnych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Taki też referat pt. „Św. Jan Paweł II a Europa Środkowo-Wschodnia wygłosił ks. dr Marcin Kapłon. Następnie zostały zaprezentowane tematy: „Wpływ osoby św. Jana Pawła II i Jego nauczania na narody (percepcja, żywotność, aktualność, potrzeba sięgania do myśli św. Jana Pawła II)” (ks. dr hab. Waldemar Janiga), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Ukrainy” (abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Słowacji” (dr Paweł Maciala), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Węgier” (prof. dr hab. Maciej Szymanowski), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Czech” (Lucie Szymanowska), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Chorwacji” (Coran Andrijanić), „Żywotność przesłania św. Jana Pawła II z perspektywy Krosna, Archidiecezji Przemyskiej i Polski” (abp Józef Michalik).

Centralnym punktem obchodów 25-lecia pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie była wieczorna Eucharystia pod przewodnictwem abp. Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. Mszę świętą koncelebrowali także: abp Mieczysław Mokrzycki, abp Józef Michalik i licznie zgromadzeni kapłani diecezjalni oraz zakonni.

W homilii metropolita przemyski mówił o szczególnym dziedzictwie jakie św. Jana Paweł II zostawił wierzącym. Podkreślił, że Jan Paweł II wciąż jest dla wielu autorytetem, podpierając tę tezę kolejnymi argumentami. – Dziękujemy Panu Bogu, że mamy jeszcze autorytet, który nic nie stracił ze swojej aktualności. Św. Jan Paweł II to dla wielu ludzi niezwykły autorytet. Co stanowiło o tym wielkim autorytecie? Przede wszystkim gorliwość pasterska, otwartość serca – to symboliczne zdjęcie, które znany z pierwszego ujęcia po wyborze, te otwarte dłonie są bardzo czytelne i mówią o tym, że cała osoba była św. Jana Pawła II była otwarta na drugiego człowieka. To otwarcie dokonywało się w sposób niezmordowany przez pielgrzymki, przez kontakty z człowiekiem, przez zauważenie wszystkich ludzi; tych bogatych i biednych, niepełnosprawnych i będących na marginesie życia społecznego – mówił kaznodzieja.

Arcybiskup przemyski wskazał również na osobę św. Jana Pawła II jako na nauczyciela wiary i tego, który budował jedność. – Wśród wielu określeń, które przypisujemy św. Janowi Pawłowi II jest przepiękne określenie, że to był nauczyciel wiary, ale także to, że był to człowiek, który budował mosty, łączył brzegi, który uczył i uczestniczył w prowadzeniu dialogu między wszystkimi ludźmi. To rzeczywiście dar opatrzności Bożej na trudne czasy. Człowiek, który chciał doprowadzić nas do jedności. Szczególnie do jedności na płaszczyźnie serca, na płaszczyźnie miłości. To cecha wspólna wszystkich Jego działań – zauważył.

Otwartość na Ducha świętego, to kolejna cecha św. Jana Pawła II, którą podkreślił abp Szal. – Kiedy Jego przyjaciel, zmarły niedawno Marek Skwarnicki, zapytał Papieża co sprawia, że jest osobą tak bardzo popularną, że tak wielu ludzi przychodzi do niego, że milionowe rzesze ludzi przychodzą na spotkanie podczas pielgrzymek, a Ojciec Święty powiedział po prostu: „to nie ja, to Duch Święty” – rzeczywiście, był otwarty na działanie Ducha Świętego i to jego zawołanie, które przeszło też do słownictwa w naszej ojczyźnie: „Niech zstąpi Duchu Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” rzeczywiście było prawdziwe i jest bardzo ważne. Ulegał natchnieniom Ducha Świętego i nas tej uległości uczy. Potrafił przyciągać ludzi, nie tyle do siebie, ale do Chrystusa. Jedną z największych radości św. Jana Pawła II, że mógł obserwować ludzi przystępujących do komunii świętej – zaznaczył arcybiskup.

Metropolita przemyski wskazał także, że Jan Paweł II na stałe wpisał się w kulturę i mentalność świata. – W trudnych czasach, kiedy mówi się o kryzysie Kościoła, kryzysie wiary. Kiedy prorocy różnego typu obwieszczają koniec wiary i Kościoła, św. Jan Paweł II mówi: nie lękajcie się! Słyszeliśmy z ust abp Józef Michalika, że niektóre słowa Jana Pawła II zakorzeniły się w miejscach najmniej oczekiwanych. Miałem kiedyś okazje we Włoszech w okresie Bożego Narodzenia zwiedzać szopkę wykonaną z piasku. Byłem zaskoczony, że hasłem w tej szopce był napis zaczerpnięty ze słów Jana Pawła II: „Nie lękajcie się” – opowiadał.

Kaznodzieja powiedział również, że postać św. Jana Pawła II wzywa wiernych do podjęcia konkretnych wyzwań. – Jan Paweł II zachęca nas do tego, abyśmy otwarli drzwi Chrystusowi, abyśmy Chrystusa postawili na naszych drogach. Abyśmy byli głosicielami pokoju w ojczyźnie, w naszych środowiskach. Byśmy zrozumieli, że Chrystus do końca nas umiłował. Byśmy umieli dziękować Panu Bogu i nie gasić ducha, byśmy uzmysłowili sobie, że Chrystus wczoraj i dziś ciągle jest naszym zbawicielem i że Bóg jest miłością – apelował abp Adam Szal.

W trzecim dniu obchodów gościem parafii pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli był o. Remigiusz Recław SJ, proboszcz parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Jezuita głosił homilie podczas wszystkich Mszy Świętych. Zwieńczeniem uroczystości rocznicowych był koncert poświęcony Janowi Pawłowi II w wykonaniu zespołu „Mocni w Duchu”.

Uroczystości 25. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II pozwoliły nie tylko z sentymentem wrócić do tamtych wydarzeń, ale także na nowo zaczerpnąć z głębi nauczania Papieża Polaka.