Ksiądz Markiewicz na powitanie podał Annie piękny, duży, drewniany krzyż jako zadatek Bożej miłości. Ona przytuliła krzyż Jezusa do swojej piersi i ucałowała, chociaż łzy jak grochy spływały jej po policzkach – tak krótko możemy opisać moment przyjazdu Anny Kaworek do Miejsca Piastowego. Moment, od którego rozpoczyna się długa i pełna ofiary droga do powstania Zgromadzenia oddanego pod opiekę św. Michała Archanioła.

W audycji Herbata z aureolą emitowanej na antenie Radia FARA w poniedziałek, 20 czerwca 2022 r. mogliśmy bliżej poznać życie i duchowość Czcigodnej Służebnicy Bożej, współzałożycielki Sióstr św. Michała Archanioła. Przy radiowym mikrofonie gościliśmy siostry Michalitki, s. Dominikę Tuzimek oraz s. Nereuszę Czubińską, które przybliżyły radiosłuchaczom sylwetkę Matki Anny oraz opowiedziały niezwykłą historię powstania Zgromadzenia.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek
Boże w Trójcy jedyny, uwielbiamy Cię za dar Twojej pokornej Służebnicy – Matki Anny Kaworek, której serce rozmiłowane w Tobie rozpaliłeś ogniem miłości do dziecka biednego i wszystkich potrzebujących oraz dałeś jej moc wiernego trwania pośród przeciwności. Racz ukazać przez nią potęgę Twojej dobroci i miłości, i obdarzyć ją chwałą ołtarzy. Przez jej wstawiennictwo udziel nam łaski……., o którą prosimy Cię z ufnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.