Drodzy Księża Archidiecezji Przemyskiej!

Każdy z nas potrzebuje czasu na osobistą refleksję i skuteczne nawrócenie. To nawracanie się jest w istocie odnowieniem wiary i jedności z Jedynym i Najwyższym Kapłanem, który posyła nas, abyśmy Jego Mocą „przynosili owoce”.

Mądra i sprawdzona praktyka Kościoła podpowiada, aby każdy kapłan co roku odbywał rekolekcje kapłańskie. Zobowiązują do tego także statuty Synodu Archidiecezji Przemyskiej.

Jednocześnie w naszej archidiecezji obowiązuje zasada, że kapłan Archidiecezji Przemyskiej przynajmniej raz na dwa lata uczestniczy w rekolekcjach prowadzonych podczas wakacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W związku z tym, w tym roku zapraszamy kapłanów do udziału w rekolekcjach według wskazanego niżej rozkładu:

  • Seria I – 26-29 czerwca 2022 r. – roczniki: 2000, 2004, 2008, 2012, 2020; prowadzi ks. prof. Marian ZAJĄC (Lublin – Tarnów)
  • Seria II – 15-18 sierpnia 2022 r. – roczniki: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018; prowadzi abp Adrian GALBAS (Katowice)
  • Seria III – 22-25 sierpnia 2022 r. – roczniki 1990, 1992, 1994, 1996; prowadzi ks. prof. Stanisław HARĘZGA (Przemyśl) – na tę serię są zaproszeni również kapłani, którzy prowadzą lub pragną zaangażować się w prowadzenie w parafiach grup biblijnych, zwłaszcza w ramach „Dzieła Biblijnego”.

Kapłani, którym z poważnych racji nie odpowiada wyznaczony czas, mają możliwość wymiany terminu swych rekolekcji z osobą z innej serii tych ćwiczeń w aktualnym roku i załatwiają tę sprawę indywidualnie, zgłaszając jedynie odnośną informację do trzech dni przed ich rozpoczęciem na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podobnie, gdy ktoś z przyczyn zdrowotnych nie może podjąć wskazanej serii rekolekcji zobowiązany jest poinformować o tym, że będzie na niej nieobecny (taką wiadomość ma pozostawić na portierni Wyższego Seminarium Duchownego do trzech dni przed rozpoczęciem swojej serii ćwiczeń rekolekcyjnych) oraz powinien uczestniczyć w innej serii rekolekcji seminaryjnych dla kapłanów w danym roku.

Wszystkich kapłanów wyznaczonych na daną serię rekolekcji proszę o potwierdzenie swego uczestnictwa w rekolekcjach do trzech dni przed rozpoczęciem wyznaczonej serii ćwiczeń rekolekcyjnych, na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

W trzeciej kolejności, wszyscy młodsi kapłani, nie wskazani na liście, a chętni do odprawienia swoich rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, są proszeni, aby na portierni, zgłosili swój udział w konkretnej serii ćwiczeń rekolekcyjnych.

bp Krzysztof Chudzio