W drugim dniu 42. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, 5 lipca 2022 r., swój pątniczy trud rozpoczęły: grupa św. Brata Alberta z Jarosławia, grupa bł. Marii Ledóchowskiej z Leżajska i grupa św. Wojciecha z Brzozowa. Na trasie są od wczoraj są grupy przemyskie: św. Kazimierza, św. Jacka oraz grupa św. Józefa Sebastiana z Radymna i grupa św. Andrzeja z Leska.


Z JAROSŁAWIA WYRUSZYŁA GRUPA ŚW. BRATA ALBERTA

Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie pielgrzymki dla grupa św. Barat Alberta w kościele pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu przewodniczył bp Stanisław Jamrozek.

W homilii biskup mówił, że w drodze do Częstochowy będzie okazja, by przyjrzeć się przyjaźni z Jezusem. – A ona powinna być taką wielką zażyłością, której zawsze pozostanie Matka Najświętsza. My, jako uczniowie Pańscy jesteśmy powołani do tego, żeby w tej bliskości Pana postępować – mówił kaznodzieja.

Zwracając się bezpośrednio do pielgrzymów zapewniał, że w pielgrzymkowej trasie nigdy nie będą sami. – Pan wam zawsze będzie towarzyszył. Będzie posyłał swojego anioła, żeby was prowadził. Będzie wam towarzyszyła też Maryja, która pokazuje drogę dojścia do Jezusa – zaznaczył bp Jamrozek.

Na zakończenie prosił wszystkich, aby w tym czasie wsłuchiwali się w głos Pana i dawali świadectwo przyjaźni z Nim. – To nasze świadectwo jest bardzo ważne, żeby ono było czytelne. Jeśli ono jest rzeczywiście wyraziste, ludzie patrząc na nasze dobre czyny też później przylgnął do Pana i za Nim pójdą – mówił hierarcha.

– A po drodze idąc na Jasną Górę to szczególnie módlcie się o to, żeby Pan był na pierwszym miejscu, nie tylko w waszych sercach, ale w sercach waszych najbliższych. Otaczajcie modlitwą ludzi młodych, żeby rozeznali swoje życiowe powołanie – dodał.

> > > GALERIA < < < 


Z LEŻAJSKA WYRUSZYŁA GRUPA PIELGRZYMKOWA BŁ. MARII LEDÓCHOWSKIEJ

Modlitewne spotkanie podczas uroczystej Mszy Świętej rozpoczęło pielgrzymkę grupy bł. Marii Ledóchowskiej z Leżajska. Eucharystii w kościele pw. Świętej Trójcy przewodniczył abp Józef Michalik.

W homilii Metropolita Senior powiedział –„Myślę, że bezpieczną drogą na drogach naszej wiary i taką twórczą  jest to odwoływanie się do Słowa Bożego (…)  Chętnie słuchamy słów ludzkich tego co ludzie mówią co my im chcemy powiedzieć ale umiejętność wsłuchiwania się w Słowo Boże jest bardzo ważna…”

Na koniec zaznaczył – „Niech te dni modlitwy ofiar duchowych będą tymi dniami radości z obcowania z Panem Bogiem, którego głos warto usłyszeć, a także radością z obcowania z bratem i siostrą, żeby ten głos braterski i siostrzany w tych drobnych codziennych sprawach potrafili usłyszeć (…)”

Niezwykłą atmosferę wydarzenia wzbogaciła również piękna oprawa liturgiczna.

> > > GALERIA < < <


Z BRZOZOWA WYRUSZYŁA GRUPA PIELGRZYMKOWA ŚW. WOJCIECHA

Grupa św. Wojciecha tradycyjnie już rozpoczęła swe wędrowanie na Jasną Górę od spotkania w kościele pw.  Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Pielgrzymi zgromadzili się na Eucharystii, którą wraz z kilkoma kapłanami celebrował bp Krzysztof Chudzio.

Witając zgromadzonych w świątyni pielgrzymów proboszcz brzozowskiej Bazyliki, ks. Franciszek Goch życzył, aby czas spędzony na wędrowaniu, stał się dla pątników bogaty w duchowe dary i przemieniał życie każdego z nich.

Z kolei ks. Biskup nawiązując w swojej homilii do piękna brzozowskiej Bazyliki, wskazał na duchowe piękno, które staje się udziałem człowieka, dzięki spotkaniu z Panem Bogiem. – Jeśli człowiek jest załączony z Panem, to również jego dusza staje się piękna. My to zauważamy u Maryi. Ona pełna łaski, pełna Bożego życia, staje się piękna. Dlatego też tak chętnie wyruszamy na pielgrzymkę, aby się spotkać ze świętością, z pięknem Boga.

Biskup Krzysztof podkreślił również, że każda pielgrzymka uświadamia nam zadanie i cel ludzkiego życia, które jest ciągłym wędrowaniem z ziemi do nieba. – Uświadamiamy sobie, że pielgrzymka jest odzwierciedleniem ludzkiego życia, które jest przecież nieustannym wędrowaniem z ziemskiej rzeczywistości do wieczności, do domu Ojca w Niebie. (…) Pielgrzym, po dojściu do celu, spodziewa się wyjątkowego spotkania z Panem Bogiem, często za pośrednictwem Matki Bożej, ale też spodziewa się uzyskania nadzwyczajnych łask.

W tym roku grupa św. Wojciecha wędruje pod opieką nowego przewodnika, ks. Karola Burdy, który z brzozowską pielgrzymką związany jest od kilku lat.

Zapraszamy także do wysłuchania rozmów z pielgrzymami grupy św. Wojciecha.

> > > GALERIA < < <


Pielgrzymka na Jasną Górę łączy się zawsze z otwartością na Ducha Świętego. Zatem mamy ponownie okazję w drugim dniu 42. Pieszej Przemyskiej Pielgrzymki na Jasną Górę podczas konferencji wsłuchiwać się w konferencję na temat „Duch Święty w Kościele” którą prowadzi ks. Łukasz Dziedzic.


Jak minął drugi dzień 42. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę? Zapraszamy do obejrzenia podsumowania przygotowanego przed Redakcję Radia FARA.