Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, zaprasza 19 – 24 sierpnia 2022 r. do Jarosławia na IV Jarosławskie Dni Sztuki – „Ścieżki Światła. Osobowości.”

Sześciodniowy cykl wydarzeń artystycznych, skupionych wokół wyjątkowego motywu przewodniego: ,,Ścieżki światła. Osobliwości”. Wprowadzenie w przestrzeń miasta wydarzeń o wysokiej wartości kulturalnej i edukacyjnej oraz zaangażowanie mieszkańców Jarosławia w oryginalne projekty artystyczne. Kreatywne, „osobliwe” działania zorganizowane będą w sposób ułatwiający uczestnictwo i w formie zachęcającej do ich współtworzenia. Bezpłatne warsztaty, koncerty, spektakle i wystawy, mają za zadanie ułatwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych, zmianę świadomości odbioru sztuki u widzów, uwrażliwienie na zjawiska artystyczne organizowane w mieście oraz rozbudzenie potrzeby tworzenia.