Od 1 do 4 sierpnia 2022 r. przy jarosławskim Opactwie swoje rekolekcje przeżywali członkowie wspólnoty Guadalupe.

Wspólnota „Guadalupe” powstała w 2013r. w Lublinie, jako owoc Spotkań Guadalupiańskich skupionych wokół Matki Bożej z Guadalupe, patronki życia. Misją wspólnoty jest uwielbienie Boga razem z Maryją oraz krzewienie kultu Matki Bożej z Guadalupe. W 2016 roku powstała również Wspólnota Rodzin Guadalupiańskich. W skład wspólnot wchodzą dzieci, młodzież i dorośli.

Czterodniowe ćwiczenia duchowe, które tym razem przywiodły wiernych Archidiecezji Lubelskiej do Jarosławia w Archidiecezji Przemyskiej, były czasem formacji i wzajemnego ubogacania całych rodzin.

4 sierpnia 2022 r., w ostatnim dniu rekolekcji w ramach audycji „W rytmie wydarzeń”, mieliśmy okazję poznać wspólnotę Guadalupe, jej działalność i struktury, a także usłyszeć o przeżywanych w Jarosławiu rekolekcjach. Gośćmi przy radiowym mikrofonie byli: Anna Szymczyk i Michał Czakon.