W sobotę, 30 lipca 2022 r., odbyła się II Parafialna Piesza Pielgrzymka z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Orłach-Zadąbrowiu do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

Wakacje sprzyjają pieszym wędrówkom, które dla wielu przybierają formę pielgrzymki. Tak było też w przypadku wspólnoty parafialnej w Orłach-Zadąbrowiu, która po raz drugi wyruszyła na pątniczy szlak w kierunku Kalwarii Pacławskiej.

Jak mówił dla Radia FARA ks. Rafał Szmik, wikariusz parafii Orły-Zadąbrowie, pielgrzymka po raz kolejny licznie zgromadziła chętnych do wspólnej wędrówki i modlitwy. – Tutaj chodzi o naszą wiarę i miłość do Pana Boga, a On chce nam udzielać wielu łask i ta grupa nas zawsze cieszy i daje motywację, aby jeszcze bardziej tych, którzy pozostali w domach – mówił ks. Szmik.

Dla parafian pielgrzymka była nie tylko czasem radości, modlitwy i pięknego spędzenia wakacyjnego dnia, ale pątnicy nieśli ze sobą wiele intencji. – Z intencjami zawsze trzeba pielgrzymować, bo to Maryja wysłuchuje swoje dzieci – mówiła p. Małgorzata – Pielgrzymujemy tu wielokrotnie w ciągu roku – dodała.

Grupa pątników wspólnie modliła się w drodze o łaski i zdrowie dla posługujących im w parafii kapłanów. – Modlimy się za księżny, za naszego proboszcza, bo ta modlitwa jest im bardzo potrzebna – zaznaczyła jedna z pątniczek.

Tradycja pieszego wędrowania z parafii Orły-Zadąbrowie do Kalwarii Pacławskiej była obecna już wcześniej we wspólnocie, jednak później wygasła. Obecna forma jednodniowego pielgrzymowania jest próbą powrotu do tej tradycji i ponownego zaproszenia wiernych do udziału w rekolekcjach w drodze w kierunku „Jasnej Góry Podkarpacia”.

Relacji z II Parafialnej Pieszej Pielgrzymki z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Orłach-Zadąbrowiu do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej mogliśmy wysłuchać w ramach audycji „W rytmie wydarzeń”, 4 sierpnia 2022 r.