Przed cudownym obrazem Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej spotkali się chorzy i starsi, by dziękować za życie i prosić o zdrowie dla siebie i swoich bliskich.

W sobotę, 27 sierpnia 2022 r., w Kalwarii Pacławskiej odbyła się IV Archidiecezjalna Pielgrzymka osób starszych i chorych, która była okazja do wspólnej modlitwy, formacji i spotkania z drugim człowiekiem.

Tuż po przywitaniu pielgrzymów w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, zgromadzeni w świątyni mieli okazję wysłuchać konferencji br. Alberta, przedstawiciela Braci Bonifratrów z Krakowa, który mówił św. Janie Bożym, założycielu Zgromadzenia Braci Bonifratrów, o samych braciach i ich posłudze pośród ludzi chorych, a także o swoim doświadczeniu pracy jako pielęgniarza i jako kapelana.

Prelegent przybliżając postać założyciela swojego zgromadzenia, zwrócił tez uwagę na miejsce, w którym spotkali się pielgrzymi i na Maryję, która w tym miejscu odbiera szczególną cześć. – Św. Jan Boży także był wielkim czcicielem Maryi, pielgrzymował do hiszpańskiego Guadalupe i we wspomnieniach, które służyły jako dokumenty do procesu kanonizacyjnego, jest wyraźnie napisane, że zapalał przy umierających gromnicę. To wyraz maryjności św. Jana Bożego – mówił br. Albert.

Centrum IV Archidiecezjalnej Pielgrzymki osób starszych i chorych była Msza Święta, której przewodniczył bp Krzysztof Chudzio.

Podczas homilii biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej zapraszał słuchaczy, aby przyglądnąć się swojemu powołaniu. – Czy chorzy są potrzebni światu? – pytał bp Chudzio.

– Pan nas wybrał. Dał nam jakiś sposób życia, jakieś zadanie, ale tez możemy się tym chlubić, że jesteśmy blisko niebo w takim znaczeniu, że to wszystko mamy od Niego i Jego mocą żyjemy, działamy – mówił kaznodzieja.

Bp Krzysztof zwrócił uwagę na Ewangelie św. Mateusza, zaznaczając że właśnie tam najlepiej widać stosunek Jezusa do człowieka chorego. – Możemy tam zobaczyć aż dziewięć przypadków Jezusowych uzdrowień. On uzdrawia całe tysiące ludzi – przypomniał kaznodzieja i zaznaczył, że Bóg wysłuchuje człowieka.

Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy pielgrzymki starszych i chorych zostali zaproszeni na poczęstunek, a na zakończenie spotkania odbyła się modlitwa różańcowa z nabożeństwem lourdzkim, któremu przewodniczył ks. Tadeusz Baj, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Przemyślu.

Archidiecezjalna Pielgrzymka osób starszych i chorych do Kalwarii Pacławskiej odbyła się w tym roku po raz czwarty. Jej tematem przewodnim były słowa „Posłani w pokoju Chrystusa”, a nieobecni w kalwaryjskim sanktuarium mogli się łączyć w modlitwie pielgrzymów za pośrednictwem transmisji radiowo-telewizyjnej Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.