W sobotę, 27 sierpnia 2022 r., w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbyła się Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie.

Oazowe spotkanie w przemyskiej archikatedrze rozpoczęła wspólna modlitwa do Ducha Świętego i czas świadectw uczestników tegorocznych rekolekcji wakacyjnych.

Centrum pielgrzymkowego spotkania w Przemyślu była z kolei uroczysta Msza Święta, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. On też wygłosił homilię, w której zapraszał oazowiczów, by każdego dnia swojego życia byli światłem dla świata.

– Już w momencie Chrztu Świętego Pan nam przypomina, że mamy postępować jak dzieci światłości. Nie chodzić w ciemności, bo ona jest zawsze odejściem od Boga i poruszaniem się w sferze zła – mówił bp Jamrozek. – Tylko moc światła chrystusowego pozwala nam później rozproszyć ciemności zła, które są wokół nas i to światło zanieść innym – dodał.

Kaznodzieja przypomniał zgromadzonym w świątyni, ze tego Bożego światła mamy strzec przez całe swoje życie. – Będą powiewy wiatru, będą wichury, które mogłyby to światło zgasić. Dlatego trzeba być bardzo uważnym, strzec tego światła, które w nas zostało zapalone i nieustannie się nawracać po to, żeby to światło przywracać, żeby ciągle w nas było obecne.

Podczas spotkania w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bp Stanisław Jamrozek pobłogosławił nowych animatorów grup oazowych, przewodniczył obrzędowi przekazania obowiązków par rejonowych Domowego Kościoła i przekazał dekrety dla nowej pary diecezjalnej państwu Danucie i Markowi Polańskim i moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła, którym został ks. Jan Łojek.

Po zakończonej Eucharystii w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie zostali zaproszenia do Collegium Marianium, gdzie odbyła się Agapa.

Relacji z Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu mogliśmy wysłuchać podczas audycji „w rytmie wydarzeń” we wtorek, 30 sierpnia 2022 r.