W dniach 11-17 września 2022 r. będziemy obchodzić XII Tydzień Wychowania,
którego hasłem są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).

Zachęcamy do korzystania z materiałów duszpasterskich i wychowawczych zamieszczonych poniżej.

Więcej informacji na stronie tydzienwychowania.pl.

DO POBRANIA: