W czwartek, 15 września 2022 r., obchodziliśmy święto Matki Bożej Bolesnej. W tym dniu jarosławscy dominikanie wraz ze wspólnotą parafialna przeżywali uroczystość odpustową.

Mszy Świętej o godz. 11 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal.

– Przychodzimy dzisiaj do niej, jak przychodzili nieustannie od ponad 640 lat pielgrzymi, pątnicy i duchowi synowie i córki Matki Bożej. Przychodzimy prosić o potrzebne łaski, o łaskę uzdrowienia, o wysłuchanie wszystkich naszych próśb – powiedział na początku Eucharystii o. Jacek Skupień OP, przeor klasztoru dominikanów w Jarosławiu.

Podczas homilii abp Adam Szal przypomniał wiernym, że prorok Symeon wskazał Matce Bożej, że Jezus jest kimś wielkim, ale wypowiedział też słowa trudne. – Współczujemy Matce Bożej, że usłyszała to proroctwo mówiące o tym, że jej duszę przeniknie miecz boleści, dlatego że jej syn będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.

Kaznodzieja zauważył, że cień tej boleści niejednokrotnie pojawiał się w życiu Maryi, także kiedy przezywała tajemnice radosne: – Kiedy musiała uciekać do Egiptu, kiedy z trwogą razem ze św. Józefem szukali dwunastoletniego Jezusa, kiedy słyszała o pomówieniach, oszczerstwach, które były wysuwane pod adresem jej syna, gdy prowadził działalność nauczycielską. Patrzyła z bólem serca na oścień, którym była męka i droga krzyżowa jej syna – mówił abp Szal, dodając, że mimo to zawsze towarzyszyła duchowo lub fizycznie Jezusowi.

Powtarzając za św. Janem Pawłem II, Metropolita Przemyski wskazał, że te wszystkie cierpienia Maryi świadczą nie tylko o jej niewzruszonej wierze, ale stanowią jej wkład w dzieło naszego odkupienia. – Chociaż ciągle uświadamiamy sobie, że dzieło zbawienia zostało dokonane przez Chrystusa i on jest jedynym, najważniejszym pośrednikiem, to wiemy, że w tym pośrednictwie Chrystusa zawiera się tez pośrednictwo i współudział Matki Najświętszej. Ona, jako niewiasta dzielna, o której mówi Pismo Święte Starego Testamentu, nie bała się tych mieczów boleści. Ona zrodziła Jezusa dla krzyża.

Po zakończonej homilii wierni zgromadzeni na modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej mieli możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

W piątek, 16 września 2022 r., podczas audycji „W rytmie wydarzeń”, mieliśmy okazje wysłuchać skrótu z uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Bolesnej u jarosławskich dominikanów.