Radio FARA ciągle się zmienia i chce być bliżej swoich Słuchaczy. Dlatego Pracownicy Rozgłośni chcą spotkać się z nimi w kilku miastach Archidiecezji Przemyskiej. Spotkania odbywać się będą w kolejne piątki, rozpoczynając od 30 września.

Dlatego w środę, 21 września 2022 r. w programie „W rytmie wydarzeńks. Andrzej Bienia, dyrektor Radia FARA mówił o genezie i celach tego projektu, o programie spotkań i oczekiwaniach związanych z bezpośrednim kontaktem ze Słuchaczami.