Różaniec, to wyjątkowa modlitwa, która pozwala nam rozważać tajemnice z życia Jezusa Sercem Jego Matki. Ona kocha Go bardziej i wielbi piękniej niż ktokolwiek inny. Przy Niej więc możemy uczyć się modlitwy, adoracji i życia Ewangelią.

W „Audycji Maryjnej” 1 października rycerze Niepokalanej z Centrum Św. Maksymiliana w Harmeżach rozmawiali o tym, co jest istotą adoracji Chrystusa. Natomiast Miquel Bordas-Prószyński, prezes międzynarodowy Rycerstwa Niepokalanej z Hiszpanii, wyjaśniał, w czym tkwi siła modlitwy różańcowej.


Zostań rycerzem Niepokalanej!

Więcej na:
rycerstwo.przemyska.pl