Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej
zaprasza do wzięcia udziału w bieżącym roku w następujących kursach liturgicznych:

Ministrant Ołtarza oraz Ministrant Światła

Obydwa kursy będą miały miejsce w poszczególnych dekanatach lub parafiach Archidiecezji Przemyskiej.

Kursy są skierowane do  ministrantów od 4. do 7. klasy szkoły podstawowej.

Przewidywane są trzy spotkania w dekanatach lub parafiach,
o których terminach poinformują dekanalni duszpasterze LSO.

Zwieńczenie kursów “Ministrant Ołtarza” i „Ministrant Światła” będzie miało miejsce
podczas pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej w maju/czerwcu 2023 r.

Dekanalnych Duszpasterzy LSO chcących zorganizować w swoim rejonie (parafia, dekanat) powyższe kursy
lub otrzymać pomocne materiały, prosimy o kontakt
z Diecezjalnym Duszpasterzem LSO (ks. Łukasz Jastrzębski, kom. 519 031 522).