W piątek, 14 października 2022 r., w parafii pw. św. Małgorzaty w Wysokiej k. Łańcuta odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Edwarda Śnieżka, emerytowanego proboszcza tej wspólnoty. Eucharystii pogrzebowej przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił abp Adam Szal, który rodem pochodzi z parafii w Wysokiej.

Mszę świętą wraz z metropolitą przemyski sprawowali także abp senior Józef Michalik, bp Edward Białogłowski oraz księża diecezjalni i zakonni. Swojego poprzedniego proboszcza pożegnali także bardzo licznie zgromadzeni parafianie.

W homilii abp Adam Szal umocnił zebranych w wierze w życie wieczne i przypomniał osobę śp. ks. Edwarda Śnieżka.

Na zakończenie Eucharystii pogrzebowej krótkie pożegnanie śp. ks. Śnieżka skierowali: abp Józef Michalik, ks. prał. Wiesław Twardy, dziekan dekanatu Łańcut I; ks. prał. Piotr Kandefer, przedstawiciel wikariuszy, którzy pracowali ze zmarłym kapłanem; ks. prał. Feliks Paściak, obecny proboszcz parafii w Wysokiej oraz przedstawiciel rodziny zmarłego kapłana i parafianie.Ks. prał. Edward Śnieżek urodził się 1 września 1934 r. w Jasienicy Rosielnej. Po ukończeniu studiów w przemyskim WSD, przyjął święcenia kapłańskie 1 czerwca 1958 r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w Zręcinie, Łańcucie, Przemyślu (Archikatedra) i Tyczynie. W latach 1972-77 był proboszczem parafii w Mokrzyszowie, zaś od 1977 r. do czasu przejścia na emeryturę (2004) był proboszczem parafii w Wysokiej k. Łańcuta. Odznaczony przywilejami Expositorium Canonicale (1973) oraz Rokiety i Mantoletu (1982). Od 2003 r. był Honorowym Kanonikiem Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!