W sobotę, 22 października 2022 r., odbyła się pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego do Archikatedry Przemyskiej i Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Każdego roku wydarzenie gromadzi wszystkich członków i sympatyków Dzieła oraz osoby zatroskane o powołania kapłańskie i zakonne.

Centralnym punktem dorocznej pielgrzymki była uroczysta Msza święta pod przewodnictwem abp. Adama Szala, koncelebrowana przez licznie zebranych kapłanów z całej archidiecezji przemyskiej.

We wstępie do Eucharystii metropolita przemyski zachęcał wiernych, aby modlili się za dotychczasowe i o nowe powołania do służby w Kościele. – Prośmy o to, aby Pan Bóg posłał robotników na swoje żniwo. Prośmy o to, aby ci, którzy odczytali swoje życiowe powołanie wytrwali w tym powołaniu. Prośmy o łaskę pokoju na całym świecie. Prośmy w intencjach, które przywieźliśmy tutaj do przemyskiej archikatedry, jako członkowie Dzieła Pomocy Powołaniom – zachęcał.

Z kolei homilii abp Szal nawiązał do liturgicznego wspomnienia Papieża Polaka. – Mamy taki wewnętrzny imperatyw, jakby nakaz by wspominać Jana Pawła II. To przecież bohater świata. To także bohater Kościoła świętego. To święty, który odczytał w sobie konkretne zadanie do zrealizowania, aby przeprowadzić Kościół z drugiego do trzeciego tysiąclecia – przypomniał kaznodzieja ukazując główne hasła nauczania polskiego papieża.

Według metropolity przemyskiego najdoskonalszym papieskim programem jest „poznać Chrystusa, pokochać Go i Go naśladować”. Przykładem do naśladowania jest trzech świętych: św. Piotr Apostoł, św. Jan Paweł II i bł. Jan Balicki. – Trzeba popatrzeć na nasze życie. My tez jesteśmy powołani do tego, aby poznawać Chrystusa – zwrócił uwagę abp Szal.

My wszyscy mamy obowiązek poznawać Chrystusa poprzez zasłuchanie się w Słowo Boże, czytanie Pisma Świętego, poprzez nasza modlitwę. W ten sposób Chrystus poznany czeka na nasza miłość. Tę miłość praktyczną, nie tylko wyrażoną w słowach „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”, ale także i tę miłość, która wyrażamy w naszym codziennym postępowaniu – podkreślił kaznodzieja. – Bo miłość to nie tylko deklaracja. To także naśladowanie Chrystusa w postawie wobec Boga Ojca i drugiego człowieka – dodał.

Na zakończenie abp Szal zachęcał do modlitwy o nowe, gorliwe powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. – Chcemy modlić się także o wytrwałość dla kapłanów, którzy idą już tą drogą, dla sióstr zakonnych, dla misjonarzy. Chcemy modlić się w intencji młodzieży, aby wytrwała przy Chrystusie w tym bardzo trudnym czasie, w którym przyszło nam żyć – prosił zebranych w Bazylice Archikatedralnej i łączących się dzięki transmisji Radia FARA.

Zdaniem arcybiskupa czasy bł. ks. Balickiego i obecna chwila są bardzo podobne. – I wtedy trwała różna agresja wobec wiary, wobec Kościoła. Wtedy niejako odkładano na bok zasady moralne. Trwała przecież okrutna I wojna światowa. Tak wiele zła działo się w jego życiu. Ale podziwiamy go dzisiaj i dziękujemy za to, że w pokorze wielkiej potrafił czynić to, co mógł, aby dobra było więcej. Aby poznania Chrystusa było więcej, aby coraz więcej ludzi kochało Chrystusa i Go naśladowało – przypomniał.

Na zakończenie wspólnej modlitwy ks. Maciej Dżugan, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu i opiekun Dzieła Pomocy Powołaniom skierował krótkie słowo wdzięczności za coroczną pielgrzymkę do przemyskiej archikatedry. – Chcemy dziękować, że mogliśmy się zgromadzić na wspólnej modlitwie, dziękczynieniu za dar powołań oraz wypełnić nakaz Chrystusa: proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje – powiedział kapłan, doceniając szczególnie obecność członków DPP.

Ta obecność jest piękną modlitwa zanoszoną przed tron Boga za powołanych i o powołania. Na pewno nasz św. patron, bł. ks. Jan wyprosi wam te łaski, z którymi tutaj, do jego relikwii, pielgrzymujecie – mówił ks. Dżugan. – Wasza obecność, modlitwa jest zawsze wielkim wsparciem dla powołanych. Szczególnie tak potrzebnych w dzisiejszych, tak bardzo trudnych czasach – zapewniał.

Po Eucharystii uczestnicy dorocznej pielgrzymki Dzieła Pomocy Powołaniom przez skłon oddali cześć relikwiom bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego, a następnie przeszli w mury Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie klerycy przygotowali wspólny poczęstunek. Po słowie ks. Konrada Dyrdy, rektora przemyskiego seminarium, alumni zaprezentowali okolicznościową sztukę o św. Andrzeju Boboli.

Wszelkie informacje związane z Dziełem pomocy powołaniom są dostępna na stronie internetowej wsd.przemyska.pl/dpp.