W związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 10 listopada 2022 r.,
zamieszczamy wzór oświadczenia do Ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych
mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej
oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku,
które należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej
(jak najszybciej, nie później niż 30 listopada br.),
jeśli jako jednostki kościelne jesteśmy zainteresowani zamrożeniem cen
na poziomie (785 zł/MWh) proponowanym w ww. Ustawie.

Oświadczenie można dostarczyć w formie tradycyjnej (poczta, kurier)
lub elektronicznej, poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
profilem zaufanym lub podpisem osobistym (z e-Dowodu).
Nie można złożyć oświadczenia w formie skanu lub zdjęcia.

W razie pytań i wątpliwości w tej sprawie, proszę kontaktować się ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej.

DO POBRANIA: