„Czy katolik może być bogaty?” to temat środowej audycji „Ćwiczeni duchowe” wyemitowanej na antenie Radia FARA, 23 listopada 2022 r. Ks. dr Łukasz Nycz, Wicedyrektor Biura Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ds. formacji stypendystów, porusza w niej temat bogactwa w życiu chrześcijanina, wskazując na to, że posiadanie go samo w sobie nie jest czymś złym; bogactwo staje się złe dopiero wówczas, gdy jest niewłaściwie używane

MATERIAŁ DO PRACY INDYWIDUALNEJ

Zapraszamy do wysłuchania audycji.