Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie powstał w 1992 roku. Instytucja mieści się w historycznym budynku dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Obecnie odrestaurowany i nowocześnie wyposażony MOK jest centrum kulturalnym miasta Radymno.

Ośrodek Kultury jest otwarty na radymnian: animatorów, pasjonatów, kreatorów, grupy nieformalne, instytucje i organizacje pozarządowe a w szczególności młodych ludzi, którzy pragną rozwijać swoje talenty.

O historii MOK-u w Radymnie, inicjatywach, działaniach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych rozmawiamy z Dorotą Gunią – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie w ramach audycji „Podkarpackie wędrówki”.

Zaprasza

Andrzej Kuca