Wydział Nauki Katolickiej zaprasza katechetów na warsztaty metodyczne pt. „Przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i osób ze spektrum autyzmu do sakramentu bierzmowania. Dzielenie się doświadczeniem i pomocami dydaktycznymi„. Zajęcia odbędą się w sobotę, 3 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Domu św. Józefa Sióstr Służebniczek w Muninie (ul. 3 Maja 96).

W poniedziałek, 25 listopada 2022 r., w programie „W rytmie wydarzeńElżbieta Maciołek, katechetka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Przemyślu przybliżyła genezę, ideę i cele cyklicznych spotkań dla katechetów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów, a zaproszony jest każdy katecheta.