Kolejne radiowe spotkanie z muzyką mistrzów miało charakter pewnego przeglądu dzieł, stanowiących istotę twórczości urodzonego w Lipsku – Richarda Wagnera. Pisane przez tego kompozytora opery i dramaty muzyczne stanowią podstawę jego dorobku i co ciekawe, wiele z nich żyje samodzielnym życiem koncertowym, często pojawiając się w programach koncertów symfonicznych.

W ramach audycji wysłuchaliśmy fragmentów: Tristana i Izoldy, Śpiewaków norymberskich, Tannhauser’a oraz Walkirii. Wprawdzie stanowią one zaledwie kroplę w morzu całej twórczości operowej Richarda Wagnera, ale uświadamiają jednocześnie jak bogato instrumentalnie pisał on swoje dzieła. Do satysfakcjonującego zagrania wielu z nich trzeba sporej orkiestry, gdyż kompozytor wzmocnił znaczenie instrumentów dętych drewnianych i blaszanych, co następnie wymusiło wprowadzenie większej ilości instrumentach smyczkowych, dla uzyskania równowagi muzycznej.

Pozostałe audycje z cyklu „Muzyka mistrzów”: