Drodzy piesi, pamiętajcie:

  • aby nie przekraczać jezdni w miejscach zabronionych,
  • nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych i w miejscach innych niż przejścia dla pieszych,
  • nie wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody,
  • nie przechodzić przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi,
  • nie przebiegać przez jezdnię,
  • nie wchodzić na torowisko, gdy zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie, lub gdy sygnalizator nadaje kolor czerwony,
  • o poruszaniu się po lewej stronie drogi,
  • o korzystaniu przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych,
  • o przechodzeniu tylko na zielonym świetle,
  • o używaniu elementów odblaskowych.

Apelujemy do wszystkich uczestników dróg, w szczególności do seniorów, o rozsądek, wyobraźnię i odpowiedzialność na drodze. Kierujących pojazdami prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na pieszych, ponieważ oni w zderzeniu z naszym samochodem nie mają najmniejszych szans.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie