– Niech wszyscy modlący się przed tymi relikwiami za wstawiennictwem św. Jana Pawła II otrzymują obfitość łask i niech go naśladują w wierze i gorliwości – mówił abp Mokrzycki podczas wizyty w Przemyślu.

W niedzielę, 11 grudnia 2022 r., wspólnota parafii franciszkańskiej w Przemyślu otrzymała relikwie św. Jana Pawła II.

Uroczystości, która odbyła się podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Marii Magdaleny, przewodniczył Metropolita Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.

Podczas homilii podjął on rozważanie nad tym, czego możemy nauczyć się z życia i wiary św. Jana Pawła II. – W życiu modlitwy Jana Pawła II uderza nas ewangeliczna prostota. Często mówił do ludzi: „Modlę się za ciebie, będę pamiętał” […] Być na kolanach przed Bogiem, to nade wszystko być na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym, dlatego Msza Święta była dla Świętego sprawą najważniejszą i najświętszą. Stanowiła centrum jego życia i każdego dnia – mówił Metropolita Lwowski.

Później jeszcze wielokrotnie podczas homilii kaznodzieja zwracał uwagę na umiłowanie przez Ojca Świętego modlitwy, czasu spędzonego przed Bogiem. – Święty trwał na kolanach przed Bogiem, żył Bogiem i dla Boga. Kto się z nim zetknął od razu mógł zauważyć jego głębokie zjednoczenie z Bogiem. Kontakt z nim zbliżał do Pana Boga.

Abp Mokrzycki zaznaczył, że dziś świat wciąż pamięta postać św. Jana Pawła II. – Po jego kanonizacji wiele osób prosi o jego relikwie, o modlitwę przy jego ołtarzu. Powiedziałbym, że Ojciec Święty jest nadal żywy, tyle że w nas. Myślimy o nim wiedzeni nakazem serca, pragnieniem bycia człowiekiem bożym tak jak był nim nasz Ojciec Święty. Zarazem chcemy wyrazić w ten sposób dziękczynienie Panu Bogu, że jest możliwe być człowiekiem dobrym i pięknym.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał proboszcz parafii franciszkańskiej w Przemyślu o. Zbigniew Kubit, a następnie abp Mokrzycki dziękował Polakom za wsparcie objętej wojną Ukrainy. – Pragnę podziękować całemu Kościołowi w Polsce za tak żarliwe modlitwy, które zanosicie każdego dnia w swoich świątyniach, za tę pomoc humanitarną, która tak szerokim strumieniem płynie do Ukrainy – mówił Metropolita Lwowski.

Podczas uroczystości wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do parafii pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu abp Mieczysław Mokrzycki poświęcił także obraz przedstawiający postać Papieża Polaka.

Relacji z uroczystego wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do kościoła Ojców Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu mogliśmy wysłuchać w ramach audycji „W rytmie wydarzeń”, we wtorek – 13 grudnia 2022 r.