Informujemy proboszczów parafii, na terenie których znajdują się obiekty zabytkowe,
o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków,
w ramach którego jednostki samorządowe mogą się starać
o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną zabytków.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%. Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w jednej trzech kategorii: do 150 000 zł, do 500 000 zł oraz do 3 500 000 zł.

W skrócie:

  • Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego.
  • Na co: Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  • Termin naboru: 24.11.2022 r. – 31.01.2023 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu.