Ojciec Święty Franciszek podjął decyzję o beatyfikacji Sług Bożych Rodziny Ulmów. Informację tę przekazał Metropolita Przemyski abp Adam Szal podczas spotkania w Domu Biskupim w Przemyślu w sobotę, 17 grudnia 2022 r.

Podczas modlitewnego spotkania w intencji beatyfikacji Sł.B. Rodziny Ulmów z Markowej w Domu Biskupim w Przemyślu abp Adam Szal dzielił się radością związaną z decyzją Ojca Świętego.

Jak mówił Metropolita Przemyski, trzeba dziękować Bogu za ten dar, ale też nie ustawać w modlitwie o rychłą beatyfikację rodziny z Markowej: – Przyjmując w duchu wdzięczności Panu Bogu dzisiejszą decyzję Papieża o beatyfikacji Sług Bożych z Markowej, polecamy modlitwie wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz diecezjan intencje dobrego przeżycia uroczystości beatyfikacyjnych oraz wielu i trwałych owoców wyniesienia do chwały ołtarzy Rodziny Ulmów.

Ks. Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Sł.B. Rodziny Ulmów przedstawił historię i aktualny stan prowadzonego procesu.

Podczas modlitwy o rychłą beatyfikację Rodziny Ulmów z Markowej głos zabrał także abp senior Józef Michalik.

Radością z wydanej przez Papieża Franciszka decyzji dzielili się też biskupi pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej: bp Stanisław Jamrozek i bp Krzysztof Chudzio.

Na zakończenie spotkania swoją refleksją dotyczącą decyzji Papieża Franciszka podzielił się dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak zaznaczył, wielka wdzięczność należy się także całej Rodzinie Ulmów, za to co wydarzyło się dzięki nim, ale też wielu Polakom, którzy postąpili podobnie. – Niech decyzja o beatyfikacji będzie wezwaniem do tego, aby tej świętości i tego dobra, które płynie od takich rodzin, jak Rodzina Ulmów, było więcej – mówił dr Szpytma.

Szczegóły odnośnie do czasu i miejsca beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych z Markowej zostaną podane do publicznej wiadomości po uzgodnieniu z odpowiednimi urzędami Stolicy Apostolskiej.


Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami wsi Markowa, która obecnie znajduje się w województwie podkarpackim.
Podczas okupacji niemieckiej, pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie – podobnie jak wielu innych Polaków – dali schronienie ośmiorgu Żydom. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś – granatowy policjant z Łańcuta. 24 III 1944 r. przed ich dom przybyli niemieccy żandarmi i kilku policjantów. Najpierw zamordowano ukrywanych w domu Ulmów Żydów, a potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie podjęto też decyzję o zabiciu dzieci.
W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów rozpoczął się w 1994 r. w Pelplinie jako proces zbiorowy męczenników II wojny światowej, sługi Bożego Henryka Szumana i 88 Towarzyszy. Z kolei od 2003 r. w Archidiecezji Przemyskiej rozpoczęto zbieranie zaznań świadków i dokumentacji domniemanego męczeństwa rodziny z Markowej. W 2017 r. Metropolita Przemyski abp Adam Szal zwrócił się do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z prośbą o wyłączenie z procesu sprawy sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci. Dykasterium Stolicy Apostolskiej, reskryptem z dnia 20 lutego 2017 r., przychyliło się do tej prośby. W ten sposób został otwarty nowy i niezależny proces, który prowadzony jest od tamtego momentu przez Archidiecezję Przemyską.
W lipcu 2020 r. zostały ukończone prace nad Positio, której celem było wykazanie obecności wszystkich elementów konstytutywnych męczeństwa tak, jak rozumie je Kościół katolicki. Po zakończeniu prac nad Positio o męczeństwie Rodziny Ulmów w dniu 16 lutego 2021 roku była ona przedmiotem oceny od strony historycznej, a następnie Positio była przedmiotem dyskusji teologicznej przez dziewięciu Konsultorów teologów (22.02.2022 roku). Wnioski i ocena członków obydwu Komisji były pozytywne.
Całościowej – również pozytywnej – oceny sprawy dokonali kardynałowie i biskupi – członkowie Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w dniu 6 grudnia 2022 roku. Wnioski kardynałów i biskupów – równoznaczne z orzeczeniem – zostały przedłożone przez Prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych Kardynała Marcello Semeraro Ojcu Świętemu Franciszkowi do ostatecznej aprobacji. Miało to miejsce w czasie audiencji u Ojca Świętego w dniu 17 grudnia 2022 roku. Przez decyzję Papieża, który autoryzował Dykasterię do opublikowania odnośnego dekretu o męczeństwie, zakończyła się droga do chwały ołtarzy Rodziny Ulmów, rozpoczęta 24 marca 1944 roku w Markowej.