W czwartek, 5 stycznia 2023 r. o godz. 9.30,
tj. w godzinie pogrzebu Papieża Seniora Benedykta XVI,
decyzją Metropolity Przemyskiego
w kościołach i kaplicach Archidiecezji Przemyskiej mają zabić dzwony.

Kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych
prosimy o modlitwę w intencji zmarłego Papieża Seniora.