BÓG JEST MIŁOŚCIĄ OBJAWIONĄ W SŁOWIE

XXXIII Olimpiada Teologii Katolickiej  – PELPIN 2023

Etap diecezjalny

Do 33. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej „Bóg jest Miłością objawiona w Słowie”
w roku szkolnym 2022/2023 w Archidiecezji Przemyskiej przystąpiło 27 szkół średnich.
Etap szkolny Olimpiady został przeprowadzony w dniu 17 listopada 2022 r.
Wzięło w nim udział 549 uczniów pod opieką 54 katechetów.
Komisja Diecezjalna do udziału w etapie drugim (diecezjalnym)  zakwalifikowała 51 olimpijczyków.

Drugim etapem Olimpiady był przeprowadzony w dniu 12 stycznia 2023 r. w całej Polsce etap diecezjalny.
W Archidiecezji Przemyskiej wzięło w nim udział 47 uczniów z 25 szkół średnich,
przygotowywanych przez 32 katechetów.

Komisja Diecezjalna po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów zakwalifikowała na etap ogólnopolski trzech olimpijczyków:

  • Bartłomiej Jacek WOJAK – uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, przygotowywany przez p. Martę Kata (miejsce I w etapie diecezjalnym);
  • Klaudia TKACZ – uczennica Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żołyni, przygotowywana przez ks. Daniela Odora (miejsce II w etapie diecezjalnym);
  • Justyna ZAGAJA – uczennica Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, przygotowywana przez ks. Łukasza Mendralę (miejsce III w etapie diecezjalnym).

Ponadto Komisja Diecezjalna imiennie wyróżniła siedmiu kolejnych olimpijczyków:

  • Zuzanna KALICIŃSKA – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez ks. Wojciecha Sabika (miejsce IV w etapie diecezjalnym);
  • Rafał OLENIACZ – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku, przygotowywany przez ks. Pawła Chylińskiego (miejsce V w etapie diecezjalnym);
  • Kamil GORCZYCA – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywany przez ks. Wojciecha Sabika (miejsce VI w etapie diecezjalnym);
  • Kacper CHRZAN – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, przygotowywany przez ks. Michała Kozaka (miejsce VII w etapie diecezjalnym);
  • Dominik KARAŚ – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, przygotowywany przez p. Danutę Kusińską (miejsce VIII w etapie diecezjalnym);
  • Gabriel HOŁYSZKO – uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu, przygotowywany przez ks. Jerzego Gałązkę (miejsce IX w etapie diecezjalnym);
  • Katarzyna WOŚKO uczennica Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, przygotowywana przez ks. Janusza Borka (miejsce IX w etapie diecezjalnym).

Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymali dyplomy oraz wartościowe książki.
Wyróżnieni imiennie otrzymali ponadto dodatkowo inne książki i albumy
oraz upominki rzeczowe (za miejsca od 1 do 3 – tablety, a za miejsca od 4 do 9 – słuchawki bezprzewodowe).
Katecheci przygotowujący młodzież do olimpiady otrzymali pisemne podziękowania.

WNK dziękuje wszystkim Katechetom, którzy zaangażowali się w 33. edycję OTK Pelpin 2023
i przygotowywali młodzież do Olimpiady.
Dziękujemy też wszystkim szkołom, które wzięły czynny udział.

Dziękujemy bp. Krzysztofowi Chudzio za celebrację Mszy świętej
i wygłoszone słowo do naszych olimpijczyków.
Na ręce Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, ks. Konrada Dyrdy,
składamy podziękowanie całej wspólnocie seminaryjnej za gościnność i okazaną pomoc.

Wszystkim olimpijczykom, ich rodzicom i katechetom oraz szkołom – gratulujemy!

Komisja Diecezjalna:
ks. Waldemar Janiga
ks. Jerzy Gałązka
p. Stanisława Pałkus


W piątek, 13 stycznia 2023 r., w Radiu FARA, w programie „W rytmie wydarzeń” można było usłyszeć relację z gali finałowej oraz rozmowy z laureatami, którzy przeszli do etapu ogólnopolskiego tegorocznej Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbędzie się w Pelplinie.

otk.pl