W czwartek, 19 stycznia 2023 r., w dniu liturgicznego wspomnienia św. Józefa Sebastiana Pelczara, Patrona Archidiecezji Przemyskiej w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek.

W okolicznościowej homilii bp Jamrozek zwrócił uwagę na wartość słuchania w życiu człowieka wierzącego. – Bóg chce, abym słuchał wtedy zrodzi się wiara. Z wiary zrodzi się poznanie, a z poznania miłość. Bo jeśli będę żył wiarę, czyli będę słuchał tego, co Bóg do mnie mówi, będę szedł drogą razem z Bożym Synem, to wtedy będę mógł poznać i rezonować Bożą wolę – wyjaśniał kaznodzieja.

Takim namacalnym przykładem zasłuchania w Boże Słowa jest właśnie św. Józef Sebastian Pelczar. – Gdy chodzi o wiarę to dla św. Józefa Sebastiana wiara jest „skrzydłami do lotu w krainę świętości i chwały niebieskiej”, jak poetycko wyraził to w jednym ze swoich rozważań. Skrzydłami, czyli ja się unoszę wtedy do góry w przestrzeni spotkania z Panem Bogiem, ogładzania Go co prawda przez zasłonę ale po to, żeby kiedyś oglądać Go twarzą w twarz – dodał biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.

Kaznodzieja zachęcał także, aby tą swoją wiarę, zrodzoną ze słuchania, dzielić się z innymi. – Św. Józef Sebastian jest też takim pięknym przykładem tego zasłuchania, w co mówi Bóg. Z tego zrodziła się jego wiara, potem pragnienie żeby dzielić się tą wiarą przez głoszenie Słowa, przez dzieła spisane, które do tej pory są takim pięknym można powiedzieć podręcznikiem, wzrostu w wierze, postepowania, zachowania. Też te jego dzieła, która są żywe do tej pory: Siostry Sercanki, czy powstałe w latach jego życia kościoły często dedykowane Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. One pokazują, jak wielką wiarą się odznaczał, z jak wielką troską prowadził lud,. który został mu powierzony – powiedział bp Jamrozek. Było to możliwe tylko dlatego, że św. Pelczar zawsze stawiał Boga na pierwszym miejscu.

Dlatego św. Józef Sebastian Pelczar powinien być wzorem dla każdego współczesnego człowieka. – Prośmy go, żebyśmy też naśladowali jego przykład i starali się pięknym życiem i miłością odpowiedzieć na to wszystko, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Niech Boża łaska i Boże błogosławieństwo na tej drodze codziennej nam towarzyszą – zakończył homilię hierarcha.