Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu mieści się przy ul. ks. Piotra Skargi 6. To właśnie działalności tej placówki poświęcona była kolejna audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej „Po prostu Miłość” wyemitowana w poniedziałek, 23 stycznia 2023 r.

Gośćmi programu były: Krystyna Trznadel, koordynator Lokalnego Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu oraz Klaudia Kot, psycholog i psychoterapeuta pracujący w tej placówce.


Rozpoczęło swoją działalność od października 2020 r. Jest to projekt współfinanowany ze środków Unii Europejskiej, a realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Projekt tworzy fundamenty pod funkcjonowanie środowiskowej opieki zdrowotnej świadczonej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez ofertę odpowiednich działań. Centrum nie jest zatem placówką medyczną, ale placówką zwiększającą dostęp do usług społecznych i zdrowotnych szczególnie w przypadku ograniczonego dostępu do usług zdrowia psychicznego.

Jakie formy wsparcia oferuje projekt?

  • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, pomoc psychologa na 2 poziomach: dla osoby, która jest chora, ale także dla rodziny, wsparcie doradcy rodziny poprzez motywowanie osób i ich rodzin do zmiany swojej sytuacji życiowej,
  • wsparcie indywidualne i grupowe dla Pacjentów i ich rodzin,
  • wsparcie domowe oraz kryzysowe w miejscu zamieszkania osoby,
  • w ramach projektu można skorzystać z konsultacji lekarza psychiatry oraz innych osób np. kapłana, dietetyka, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Do kogo adresowany jest projekt?

  • do osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
  • osób długotrwale bezrobotnych, osób zamieszkujących obszar miejski (Przemyśl),
  • osób biernych zawodowo,
  • osób leczonych na zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu, z nadużywaniem i uzależnieniem od narkotyków,
  • osoby niesamodzielne, osoby bezdomne, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Jak zgłosić się do projektu?

Można zgłosić się do Punktu Koordynacyjno-zgłoszeniowego w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 6 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 jak również poprzez kontakt telefoniczny: 797 654 005 lub 16 642 77 22.

Zapraszamy do odsłuchania