22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, narodowy zryw skierowany przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu. Trwało aż do jesieni 1864 r.

Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, w końcu spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

20 stycznia 2023 roku  w Jarosławiu na Starym Cmentarzu przy tablicy Powstańców Styczniowych odbyły się główne uroczystości. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia w ramach audycji „W rytmie wydarzeń”.