Wydział Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej informuje,
że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej,
organizuje II Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Być jak Anna”.

Celem konkursu jest szerzenie informacji o życiu i posłannictwie Sł. Bożej Anny Jenke
oraz ukazanie jej jako wzoru szacunku i wrażliwości na drugiego człowieka oraz jego potrzeby.

Praca plastyczna powinna być własną interpretacją tematu „Być jak Anna”.

Format pracy A3.
Technika dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki eksperymentalne.

Termin nadsyłania prac mija 14 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz zasady wzięcia udziału w konkursie można znaleźć na stronie:
https://konkursydladzieci.eu/zobacz/ii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-byc-anna/.