Centrum Kulturalne w Przemyślu, 2 kwietna 2023 r., organizuje „Kwietną Niedzielę” – Jarmark Rękodzieła Ludowego.

Wydarzenie jest okazją do spotkań, wymiany doświadczeń, prezentacji sztuki ludowej, a także skierowane jest do w stronę twórców ludowych, aby mogli zaprezentować swoje unikalne rękodzieło i warsztat pracy. Zaproszeni zostaną autentyczni twórcy ludowi będący depozytariuszami dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. Jak za dawnych, tętniących gwarem jarmarków odbędzie się kiermasz rękodzieła, wystąpi także Zespół Obrzędowy „Stokrotki: z Cewkowa, gm. Stary Dzików, przybliżając zwyczaje, pieśni związane z okresem Świat Wielkanocnych w spektaklu pt. „Wielka Sobota”, ponadto rozstrzygnięty zostanie konkurs na pisankę wielkanocną oraz konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Wielkanocne tradycje”.

Więcej informacji poniżej na plakacie.