Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu informuje,
że materiały do przeprowadzenia etapu szkolnego
Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach: Sługach Bożych – Rodzinie Ulmów
dla szkół średnich w Archidiecezji Przemyskiej
zostaną przesłane pocztą elektroniczną tylko tym katechetom, którzy zgłosili udział szkoły w olimpiadzie.

Katechetów, którzy dotychczas nie dokonali zgłoszenia swojej szkoły
na adres: wnk@przemyska.pl prosimy o pilne zgłoszenie.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie Archidiecezji,
etap szkolny należy przeprowadzić 13 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00.

W zespołach szkół, etap szkolny olimpiady organizuje się w każdym rodzaju szkoły średniej oddzielnie
(liceum ogólnokształcące; technikum; szkoła branżowa).

Do drugiego etapu (finału) awansuje w poszczególnym typie szkoły średniej:

  • jedna osoba, jeśli w etapie szkolnym uczestniczyło do 7 uczniów;
  • dwie osoby, jeśli w etapie szkolnym brało udział od 8 do 15 uczniów;
  • trzy osoby, jeśli w etapie szkolnym uczestniczyło więcej niż 15 uczniów.

Warunkiem zakwalifikowania do finału ww. uczniów
jest uzyskanie wyniku co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.

Zgłoszenie osób do etapu drugiego (finału) winno nastąpić nie później
niż do 25 kwietnia 2023 r. roku na adres Wydziału Nauki Katolickiej w Przemyślu.

Już teraz informujemy, że finał olimpiady odbędzie się
25 maja 2023 r. w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie
(ul. Górne 1, aula w dolnej części kościoła) o godz. 10.00.

ks. Waldemar Janiga
Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej