Kapłan, który nieustannie pozostaje w wirze pracy duszpasterskiej działalności, uświęca się przez swoją posługę, jednak potrzebuje odpowiedniego czasu na osobistą refleksję i skuteczne przybliżenie się do Pana Boga, a sprawdzona praktyka Kościoła podpowiada, aby co roku odbywał rekolekcje kapłańskie. Zobowiązują do tego także statuty Synodu Archidiecezji Przemyskiej.

Jednocześnie obowiązuje u nas zasada, że kapłan Archidiecezji Przemyskiej przynajmniej raz na dwa lata uczestniczy w rekolekcjach prowadzonych podczas wakacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

W związku z tym, w tym roku zapraszamy kapłanów do udziału w rekolekcjach według wskazanego niżej rozkładu:


1.

W wybranym przez siebie terminie, w pierwszej kolejności zapraszamy kapłanów starszych roczników święceń (nie ujętych w poniższym wykazie) szczególnie z lat nieparzystych.

2.

SERIA I – 25-28 czerwca 2023 r.
– roczniki: 1991, 1993, 1995, 1997, 1999
– prowadzi bp Marian BUCZEK (Lwów)

SERIA II – 15-18 sierpnia 2023 r.
– roczniki: 2003, 2007, 2011, 2015, 2019
– prowadzi  o. Zdzisław KLAFKA CSsR (Toruń)

SERIA III – 20-23 sierpnia 2022 r.
– roczniki 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021
– prowadzi  bp Szymon STUŁKOWSKI (Płock).

3.

W trzeciej kolejności, wszyscy młodsi kapłani, nie wskazani na liście, a chętni do odprawienia swoich rekolekcji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, są proszeni, aby na portierni, zgłosili swój udział w konkretnej serii ćwiczeń rekolekcyjnych.


Kapłani, którym z poważnych racji nie odpowiada wyznaczony czas, mają możliwość wymiany terminu swych rekolekcji z osobą z innej serii tych ćwiczeń w aktualnym roku i załatwiają tę sprawę indywidualnie, zgłaszając jedynie odnośną informację do trzech dni przed ich rozpoczęciem na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Podobnie, gdy ktoś z przyczyn zdrowotnych nie może podjąć wskazanej serii rekolekcji zobowiązany jest poinformować o tym, że będzie na niej nieobecny (taką wiadomość ma pozostawić na portierni Wyższego Seminarium Duchownego do trzech dni przed rozpoczęciem swojej serii ćwiczeń rekolekcyjnych) oraz powinien uczestniczyć w innej serii rekolekcji seminaryjnych dla kapłanów w danym roku.

Wszystkich kapłanów wyznaczonych na daną serię rekolekcji proszę o potwierdzenie swego uczestnictwa w rekolekcjach do trzech dni przed rozpoczęciem wyznaczonej serii ćwiczeń rekolekcyjnych, na portierni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

bp Krzysztof Chudzio