Wydział Nauki Katolickiej zaprasza katechetów na warsztaty metodyczne
pt. Służba liturgiczna osób niepełnosprawnych w Kościele.

Zajęcia odbędą się w sobotę, 29 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00
w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu (Plac Katedralny 4a).

Zgłoszenia przyjmują ks. Waldemar Janiga oraz Elżbieta Maciołek.