Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem… (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość)

Patriotyczne święta majowe stanowią doskonałą okazje do krzepienia ducha oraz do pogłębienia szacunku i miłości dla naszej Ojczyzny. To jednocześnie okazja do zadumy i refleksji nad historią Narodu Polskiego, tak mocno doświadczonego przez wieki.

W tym szczególnym okresie, w poniedziałek, 1 maja 2023 r., odbyła się 13. Pielgrzymka Niesłyszących Archidiecezji Przemyskiej na Kalwarię Pacławską, w której udział wzięło 96 osób z rejonu całej Archidiecezji, a dokładniej z Sanoka, Krosna, Łańcuta, Jarosławia i Przemyśla (w tym 10 osób przyjechało rowerami z Przemyśla).

W uroczystej Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił abp Adam Szal. We wspólnej modlitwie uczestniczyli profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, z rektorem, ks. Konradem Dyrdą, na czele oraz klerycy: dk. Marcin Piotrowski i kl. Krzysztof Lęcznar – pomagający w tłumaczeniu Mszy Świętej na język migowy.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się na ciepły posiłek do Domu Pielgrzyma, który smakował – jak zawsze – wyśmienicie. Była to jednocześnie okazja do wymienienia spostrzeżeń i poruszenia ważnych kwestii dotyczących osób niesłyszących.

Wszystkim uczestnikom Pielgrzymki, składam serdeczne podziękowania za wspólną modlitwę, refleksję i zaangażowanie.

ks. Mariusz Michalski