Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiło 261 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 360 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem Wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa, a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza oraz fragmentów Listów Apostolskich.

Etap szkolny odbył się 5 grudnia 2022 r. pod hasłem: Kościół wspólnotą uczniów Jezusa Chrystusa. Wzięło w nim udział blisko 4 tysiące uczniów reprezentujących większość szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Literatura w tym etapie obejmowała wskazane w Regulaminie Konkursu rozdziały Ewangelii według św. Mateusza. Komisje szkolne do drugiego etapu zakwalifikowały blisko 800 uczniów.

Etap dekanalny odbył się 6 marca 2023 roku pod hasłem: Obrazy Kościoła w Listach św. Pawła Apostoła. Wzięło w nim udział ponad 700 uczniów reprezentujących blisko 260 szkół. Uczniowie byli przygotowywani przez ponad 280 nauczycieli religii. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. Komisje konkursowe wyłaniały trzech zwycięzców w 41 dekanatach. Komisja diecezjalna po sprawdzeniu wszystkich protokołów z etapów dekanalnych zatwierdziła 123 finalistów. Literatura w tym etapie obejmowała fragmenty Ewangelii według św. Mateusza i wskazane w regulaminie fragmenty Listów św. Pawła Apostoła.

Finał Konkursu odbył się 15 maja 2023 r. pod hasłem: Praktyka życia chrześcijańskiego w Kościele. Został przeprowadzony w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Chudzio. Do finału przystąpiło 119 uczniów z 91 szkół podstawowych, którzy byli przygotowywani przez 97 katechetów.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do finału zdobyli tytuł finalisty Konkursu Biblijnego i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki – książki.

Komisja diecezjalna z grona finalistów wyłoniła 13 laureatów:

 • Julia SZKLARZ – laureatka I miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, katecheta: ks. Tomasz Podolak
 • Julia OBAJTEK – laureatka II miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym, katecheta: ks. Tomasz Garbawski
 • Kacper SKARBEK – laureat III miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej, katecheta: ks. Karol Burda
 • Stanisław KOZIEŁ – laureat IV miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łańcucie, katechetka: s. Maksymiliana Irena Olech
 • Zuzanna KILARSKA – laureatka V miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Wróbliku Królewskim, katecheta: ks. Janusz Łuc
 • Szymon ZAWADZKI – laureat VI miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej w Dubiecku, katechetka: s. Samuela Zofia Prajsnar
 • Patrycja SIGDA – laureatka VII miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Grzęsce, katecheta: ks. Kazimierz Jurczak
 • Dominika KLUZ – laureatka VIII miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Grzęsce, katecheta: ks. Kazimierz Jurczak
 • Zuzanna KUBUSIAK – laureatka IX miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku, katechetka: p. Agnieszka Bęben
 • Karol SZCZEPANIK – laureat X miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie, katecheta: ks. Marcin Lorenc
 • Paweł STAŃKO – laureat XI miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej, katecheta: ks. Artur Ochab
 • Mikołaj SMORĄG – laureat XII miejsca
  – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jarosławiu, katechetka: p. Ewa Bęben-Solecka
 • Marta GRĄZ – laureatka XIII miejsca
  – uczennica Szkoły Podstawowej w Wierzawicach, katechetka: p. Elżbieta Burek

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe Dyplomy Laureata oraz liczne upominki książkowe i rzeczowe. Laureaci pierwszych trzech miejsc dodatkowo otrzymali rowery, a kolejnych trzech miejsc – tablety. Ponadto laureaci otrzymali pięciotomową kolekcję Dzieje Polski, dwutomową kronikę pontyfikatu św. Jana Pawła II (wydawnictwo: Biały Kruk), komplety Parkera (pióro i długopis), słuchawki bezprzewodowe i inne pamiątki.

Konkurs Biblijny Wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Konkurs wsparło Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddziały w Przemyślu i Krośnie. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej do klasy VII włącznie. Konkurs został zorganizowany w roku szkolnym 2022/2023. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii pod kierunkiem ks. Waldemara Janigi i ks. Jerzego Gałązki. Konkurs objął patronatem Arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski, który pobłogosławił olimpijczyków i wręczył im nagrody. Konkurs posiada również patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Dziękujemy wszystkim wspierającym konkurs w poszczególnych wymiarach organizacyjnych: Księdzu Arcybiskupowi i Księżom Biskupom, Kuratorium Oświaty, PCEN, WSD w Przemyślu. W sposób szczególny dziękujemy wykładowcy Biblii w Przemyskim Seminarium – ks. prof. Stanisławowi Haręzdze za okazaną pomoc merytoryczną i konsultację oraz przygotowane komentarze biblijne. Dziękujemy fundatorom nagród.

Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie laureatom i finalistom, ich Rodzicom (a zwłaszcza tym Rodzinom, które towarzyszą dzieciom i często wspólnie pochylają się nad lekturą Pisma Świętego), Katechetom oraz środowiskom szkolnym – składamy podziękowania, gratulacje i życzenia słowami samego Chrystusa: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy (J 14, 26).

ks. Waldemar Janiga
ks. Jerzy Gałązka
Stanisława Pałkus