Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów zorganizował w tym tygodniu dwa spotkania dla uczniów szkół podstawowych i średnich, których tytuł brzmiał „Żywa lekcja historii – losy Sybiraków deportowanych z Przemyśla, powiatu przemyskiego oraz Krasów Wschodnich”.

W czwartek, 25 maja 2023 r., na antenie Radia FARA w programie „W rytmie wydarzeń” można było usłyszeć relację i rozmowy dotyczące tej inicjatywy, która wydaje się bardzo cenna jeśli chodzi o przekazywanie najnowszej i lokalnej historii. Przy mikrofonie gościli: Stanisława Żak, prezes Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu i Marian Boczar, wiceprezes Oddziału.

Zadanie było współfinansowane ze środków dotacyjnych otrzymanych z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach realizacji zadania publicznego.