Wydział Nauki Katolickiej przedstawia tytuły i numery podręczników do nauki religii
na rok szkolny 2023/2024.
Brakujące numery zostaną uzupełnione w późniejszym czasie.

Wszystkie podręczniki wydało Wydawnictwo Gaudium.


PRZEDSZKOLE


Podręcznik dla czterolatków

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Pan Bóg kocha dziecired. ks. M. Zając

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-02-01/10-LU-5/12

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-0-01/10


Podręcznik dla pięciolatków

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Jestem dzieckiem Bożymred. ks. M. Zając

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-03-01/10-LU-1/12

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-0-01/10


Podręcznik dla sześciolatków

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Jezus moim przyjacielemred. ks. M. Zając.

NUMER PODRĘCZNIKA:
LU-04-01/10-LU-1/17

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-0-01/10


SZKOŁA PODSTAWOWA


KLASA I

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Bóg naszym Ojcem, red. ks. P. Goliszek

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-11-01/18-LU-3/20

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-1-01/18


KLASA II

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Bóg daje nam Jezusa, red. ks. P. Goliszek

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-12-01/18-LU-8/21

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-0-01/18


KLASA III

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Jezus przychodzi do nas, red. ks. P. Goliszek

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-13-01/18-LU-20/22

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-1-01/18


KLASA IV

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Chcę żyć z Jezusem, red. ks. P. Goliszek

NUMER PODRĘCZNIKA:
– 

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-1-01/18


KLASA V

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Bóg poszukuje człowieka, red. ks. W. Janiga

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-21-01/18-LU-2/20

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-2-01/18


KLASA VI

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Jezus Chrystus nas zbawia, red. ks. W. Janiga

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-22-01/18-LU-13/21

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-2-01/18


KLASA VII

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Bóg wskazuje nam drogę, red. ks. W. Janiga

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-23-01/18-LU-12/22

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-2-01/18


KLASA VIII

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat, red. ks. W. Janiga

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-24-01/18-LU-16/23

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-2-01/18


LICEUM


KLASA I

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu wolności, red. ks. M. Zając

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-31-01/18-LU-1/20

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18


KLASA II

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu dojrzałej wiary, red. ks. P. Mąkosa

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-32-01/18-LU-3/21

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18


KLASA III

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu nadziei, red. ks. M. Zając

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-33-01/18-LU-15/22

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18


KLASA IV

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu miłości, red. ks. P. Mąkosa

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-34-01/18-LU-4/23

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-3-01/18


TECHNIKUM


KLASA I

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu wolności, red. ks. M. Zając

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-31-01/18-LU-1/20

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-4-01/18


KLASA II

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu dojrzałej wiary, red. ks. P. Mąkosa

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-32-01/18-LU-3/21

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-4-01/18


KLASA III

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu nadziei, red. ks. M. Zając

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-33-01/18-LU-15/22

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-4-01/18


KLASA IV

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu miejsca w świecie, red. ks. P. Mąkosa

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-44-01/18-LU-13/23

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-4-01/18


KLASA V

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu miłości, red. ks. P. Mąkosa

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-34-01/18-LU-4/23

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18


SZKOŁA BRANŻOWA


KLASA I

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu dojrzałej wiary, red. ks. P. Mąkosa

NUMER PODRĘCZNIKA:
AZ-32-01/18-LU-3/21

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-5-01/18


KLASA II

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu nadziei, red. ks. M. Zając

NUMER PODRĘCZNIKA:

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-5-01/18


KLASA III

TYTUŁ PODRĘCZNIKA:
W poszukiwaniu miłości, red. ks. P. Mąkosa

NUMER PODRĘCZNIKA:

NUMER PROGRAMU NAUCZANIA:
AZ-5-01/18