Zaplanowana na 10 września 2023 r. w Markowej  beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci skłania do refleksji nad rolą rodziny, świętością życia oraz kwestią pomocy drugiemu człowiekowi.  W celu lepszej koordynacji działań towarzyszących temu wydarzeniu oraz upowszechnieniu wiedzy o dziedzictwie Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, jak również  pamięci o Polakach ratujących osoby narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej, powołany został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Komitet ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie wpisuje się w te działania o charakterze naukowym, praktycznym, jak chociażby przygotowanie konspektów do wykorzystania podczas lekcji języka polskiego, historii, godziny wychowawczej, religii. Konferencja zatytułowana Ci, którzy rozdali życie…Rodzina Ulmów miała na celu  ukazanie przykładu wielodzietnej katolickiej rodziny z Polski jako wzoru ofiarności, miłości i świętości.

Konferencja miała miejsce we wtorek, 13 czerwca br. w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. Konferencję otworzyła Pani Krystyna Wróblewska, Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Konferencję prowadzili ks. dr Marek Winiarski i ks. dr hab. Waldemar Janiga.

Podczas konferencji uczestnicy obejrzeli spot upowszechniający tragiczny los i dziedzictwo rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi zatytułowany „Samarytanie z Markowej. Historia Rodziny Ulmów”. Spot  powstał na zlecenie Województwa Podkarpackiego w Roku Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi na Podkarpaciu, jako element regionalnych przygotowań do beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych.

Podczas części naukowej uczestnicy wysłuchali dwóch referatów: pierwszy zatytułowany Ku szczytom świętości wygłosił ks. dr Witold Burda (postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego), drugi referat pt. Historia Rodziny Ulmów wygłosił Pan dr Piotr Szopa (Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie).

Pomiędzy wykładami uczestnicy obejrzeli również film zatytułowany: Opowiemy Wam o Ulmach, jako zapowiedź materiałów dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych PZPW w Rzeszowie.

Organizatorem konferencji był Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezjalnej w Przemyślu i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, dyrektorzy, nauczyciele, katecheci z archidiecezji przemyskiej i diecezji rzeszowskiej wraz z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych miasta Rzeszowa, Ropczyc, Leżajska i Łańcuta.

Ks. Marek Winiarski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie