Organy w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu fot. Janusz Monkiewicz

Organy w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
fot. Janusz Monkiewicz

ARCHIDIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI SAKRALNEJ
ul. Zamkowa 3, 37-700 PRZEMYŚL, tel. 604 453 562

STUDIUM ORGANISTOWSKIE

Wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć dyplom kwalifikowanego organisty
lub doskonalić swoje umiejętności w grze na organach i prowadzeniu chóru,
zapraszam na przesłuchanie, które odbędzie się w sobotę, 16 września 2023 r., o godz. 10.00
w budynku Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu (ul. Zamkowa 3).

Dyrektor Instytutu
ks. dr hab. Mieczysław Gniady

Informacje dla kandydatów:

  1. Dla początkujących nauka w Studium trwa 5 lat. Inni kandydaci przyjmowaniu są na wyższe roczniki, w zależności od posiadanych umiejętności.
  2. Instrumenty obowiązkowe – fortepian, organy. Inne przedmioty – m.in. harmonia, kształcenie słuchu, emisja głosu, chorał gregoriański, zasady muzyki, historia muzyki, organoznawstwo, podstawy dyrygentury, formy muzyczne, podstawy instrumentacji, praktyka liturgiczno-muzyczna, liturgika, chór.
  3. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, w godzinach 10.00 – 15.45.
  4. Indywidualne lekcje gry na fortepianie i organach prowadzone są w dniach i godzinach ustalonych z profesorem, także poza Przemyślem.
  5. Absolwenci uzyskują dyplom kwalifikowanego organisty, uprawniający do podjęcia pracy w tym zawodzie.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • opinia ks. proboszcza
  • dwa zdjęcia
  • ewentualna kserokopia świadectwa ukończenia szkoły muzycznej

Kontakt i informacje: