W środę, 26 lipca 2023 r. odbyły się diecezjalne obchody Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Od 3 lat, decyzją Papieża Franciszka, liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi, to dobra okazja do refleksji i zadumy nad wartością osób starszych i ich wyjątkową rolą w naszych środowiskach.

Na wezwanie Papieża by nie zapominać o osobach starszych odpowiedziała Caritas Archidiecezji Przemyskiej, która wraz z Parafią pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, zorganizowała to niecodzienne wydarzenie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył bp Krzysztof Chudzio. W wygłoszonej homilii Biskup wielokrotnie podkreślał rolę i zadania jakie wyznacza Bóg dziadkom i osobom starszym w aktualnych czasach. Przypomniał o ich wartości życia, potrzebie modlitwy i zbawczym wymiarze cierpienia. Kaznodzieja zachęcał także seniorów do dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem i mądrością z młodym pokoleniem.

W modlitwie w Sanktuarium św. Jana Pawła II wzięli udział kapłani: gospodarz miejsca ks. prał. Jan Bielec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. prał. Artur Janiec, wicedyrektorzy ks. Andrzej Dec, ks. Tomasz Stec oraz ks. Paweł Konieczny.

Wśród przybyłych do Krosna byli przede wszystkim podopieczni przemyskiej Caritas m.in.: z Przemyśla, Sanoka, Zboisk, Ustrzyk Dolnych, Łańcuta i Przychojca. Nie zabrakło też seniorów z Brzozowa, Krosna i okolic. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyło około 330 osób. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem i biesiadowaniem.

Zorganizowane spotkanie stało się po raz kolejny okazją do zauważenia w naszych środowiskach osób starszych oraz odkrywania ich niebagatelnej roli w przekazywaniu młodemu pokoleniu wartości, wiary jak również mądrości życiowej. Troska o seniorów i ich dobrostan życia to jedno z najważniejszych zadań jakie od wielu lat skutecznie podejmuje przemyska Caritas. Czyni to m.in. dzięki licznie prowadzonym placówkom i projektom. Wśród wielu warto wymienić Dzienne Domy Pomocy, Domy Spokojnej Starości, Kluby Seniora, Domy Pomocy Społecznej, opiekę domową nad starszymi czy wsparcie w postaci kart przedpłaconych na zakupy. Każdego dnia przemyska Caritas pomaga około 1500 seniorom. Prowadzone dzieła to jedna z wielu form wsparcia osób starszych i chorych i wyraz szacunku wobec ich trudu życia i pracy.

Wszystkim przybyłym na spotkanie i zaangażowanym w jego przygotowanie i przebieg wyrażamy słowa uznania i wdzięczności.

ks. dr Paweł Konieczny
Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej