5 września została opublikowana nota Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych
o następującej treści (tłum. za Gość Niedzielny):


NOTA

W nawiązaniu do doniesień, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w niektórych organach prasowych, w związku z męczeństwem rodziny Ulmów, której obrzęd beatyfikacyjny odbędzie się w niedzielę 10 września 2023 r. w Markowej, niniejszym Dykasteria ds. Kanonizacji podaje, co następuje:

  1. W chwili zbrodni Wiktoria Ulma była w zaawansowanej ciąży z siódmym dzieckiem.
  2. Dziecko urodziło się w chwili męczeństwa swojej matki.
  3. Ono więc zostało dodane do liczby dzieci, które również poniosły śmierć męczeńską. Rzeczywiście, przez męczeństwo swoich rodziców otrzymało chrzest krwi.

Kard. Marcello Semeraro
Prefekt

+ Fabio Fabene
Arcybiskup tytularny z Montefiascone
Sekretarz


NOTA

In riferimento a notizie recentemente diffuse su alcuni organi di stampa in relazione al martirio della famiglia Ulma, di cui sarà celebrato il rito di beatificazione domenica 10 settembre 2023 a Markowa, in Polonia, questo Dicastero delle Cause dei Santi precisa quanto segue:

  1. Al momento dell’eccidio la Sig.ra Wittoria Ulma era in stato di avanzata gravidanza del settimo figlio.
  2. Questo figlio è stato partorito nel momento del martirio della madre.
  3. Questi, pertanto, è stato aggiunto nel numero dei figli, martiri anche loro. Di fatti, nel martirio dei genitori egli ha ricevuto il battesimo di sangue.

Marcello Card. Semeraro
Prefetto

+ Fabio Fabene
Arcivescovo tit. di Montefiascone
Segretario