Tradycyjnie w pierwszą sobotę września odbył się Dzień Wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Od kilku lat miejscem spotkania jest parafia pw. św. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu. Uroczystej Eucharystii z tej okazji przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił abp senior Józef Michalik. 

Hierarcha we wprowadzeniu do wspólnej modlitwy mówił, że szczególnym zadaniem dla członków RAM jest budowanie niematerialnego, duchowego Kościoła w swoich rodzinach. – Wasze zdanie polega na tym, żeby ta wiara nawiązała się do takiego stopnia, by między Wami, Waszymi rodzicami i Waszym rodzeństwem, a Panem Jezusem była relacja. Żeby On był w Waszej rodzinie żywy, odczuwalnie obecny. To naprawdę piękne ale trudne zadanie. Ale tez możliwe – zachęcał młodych.

Abp Michalik zauważył, że to iż RAM funkcjonuje i się rozwija to znak żywotności. – Ale ta żywotność idzie nie tylko z naszego działania, ale także ze współdziałania naszego z Panem Bogiem, z Duchem Świętym. I dlatego próbujcie wprowadzić zwyczaj, jeśli go nie ma, a jeśli jest to kontynuujcie za wszelką cenę zwyczaj modlitwy wspólnej w Waszych rodzinach. To jest droga do tego większego, bliższego, bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem. Bądźcie tą nadzieją, która owocuje! Nie tyle dla oka, dla zewnętrznego widoku, ale przed Panem Bogiem. Uczmy się ten kontakt wewnętrzny z Panem Bogiem nawiązywać, rozwijać i kontynuować – mówił emerytowany metropolita przemyski.

Natomiast w homilii abp Michalik mówił, że młodzi ludzie otrzymują od Pana Boga różne talenty i zdolności, które powinni rozwijać i dzielić się nimi ze wspólnotą Kościoła, a jednocześnie walczyć ze swoimi słabościami. – Trzeba ćwiczyć ten swój charakter. Bo masz pewne cechy charakteru, które otrzymałeś, otrzymałaś od Pana Boga. Niewątpliwie są pewne inne braki w Twoim wyposażeniu, których nie zauważasz od razu. Ale trzeba też i na te pola spojrzeć – zachęcał.  – Pamiętajcie, że wszystko można wyćwiczyć! – dodał.

Poprzedni metropolita przemyski podnosił tez młodych na duchu, bo w upadku jest szczególne miejsce na spotkanie z Bogiem i motywacja do pracy nad sobą. – Nie bój się upadku. To jest najpiękniejsze miejsce spotkania z Chrystusem, który przebacza. I rozpoznawaj tego Chrystusa, bo On Cię tak kocha. On Ci wszystko przebaczy. On chce żebyś te talenty, które masz rozwijał, żebyś był nie byle kim, żebyś został, żebyś została, Jego najbliższym przyjacielem – powiedział abp Michalik.

Podczas Eucharystii błogosławieństwo i posłanie do pełnienia funkcji animatora, po rocznej formacji, otrzymało 77 osób. Na znak podjętej posługi otrzymali oni krzyż animatora oraz modlitewnik. Natomiast siedmiu dotychczasowych animatorów RAM zostało dołączonych do grona moderatorów świeckich.


We wtorek. 5 września 2023 r., na antenie Radia FARA w programie „W rytmie wydarzeń” wyemitowana została relacja z Dnia Wspólnoty RAM Archidiecezji Przemyskiej.