Wakacje to dla wielu czas decydowania o swojej przyszłości. Dlatego Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu zaprasza potencjalnych kandydatów na II termin egzaminu wstępnego, który odbędzie się w sobotę, 16 września 2023 r. o godz. 9:00. Egzamin wstępny obejmuje: pracę pisemną z języka polskiego oraz test znajomości „Katechizmu” i ogólnej wiedzy z Ewangelii. Będzie też spotkanie z księdzem psychologiem.

Dlatego o tym, jak rozeznawać w sobie głos powołania, jakie formalności należy spełnić, gdzie szukać informacji i jak się zgłosić do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego mówił we wtorek, 5 września 2023 r., w programie „W rytmie wydarzeńks. dr Konrad Dyrda, rektor WSD w Przemyślu.

Wszystkie informacje związane z rekrutacją do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu można znaleźć na stronie internetowej: wsd.przemyska.pl