10 września 2023 roku Ojciec Święty Franciszek włączył do grona Błogosławionych Rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmioro dzieci, którzy zostali zamordowani 24 marca 1944 r. za ukrywanie Żydów. W nawiązaniu do tego niezwykłego wydarzenia na zamówienie Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR, powstaje kolejny obraz Błogosławionych z Markowej.  

Eliasz Dyrow urodzony 3 września 1994 w Kijowie. W ramach programu repatriacji wrócił do Ojczyzny swoich przodków w 2011 roku. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, student ASP w Gdańsku na kierunku rzeźba, mimo młodego wieku Eliasz ma w swoim dorobku nagrody w kilkunastu konkursach międzynarodowych, realizacje rzeźbiarskie w Polsce i za granicą. Za swoje prace został uhonorowany; stypendium twórczym Marszałka Województwa Podkarpackiego (2017 r.), stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia twórcze (2018 r.) oraz odznaczony odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2023 r.)

W swojej pracy artystycznej Eliasz Dyrow wykonał już cztery dzieła związane z rodziną Ulmów. Jedno z nich, rysunek przedstawiający najstarszą córkę Wiktorii i Józefa Ulmów – Stasię, został przekazany na ręce papieża Franciszka.

W ramach audycji „W rytmie wydarzeń” zachęcamy do wysłuchania rozmowy z artystą z Jarosławia.