W parafii pw. św. Józefa w Przemyślu prowadzonej przez Księzy Salezjanów zakończył się Kurs Biblijny. Była to roczna okazja do spotkań z Pismem Świętym, która – jak się okazuje – będzie jeszcze kontynuowana w formie cotygodniowych spotkań. Tym razem uczestnicy pochylą się nad Apokalipsą św. Jana.

Dlatego w środę, 13 września 2023 r., w programie „W rytmie wydarzeń” można było usłyszeć krótką relację z zakończenia kursu biblijnego oraz rozmowę z prowadzącym kurs, ks. prof. Stanisławem Haręzgą, moderatorem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.