Pierwszy współczesny Jarmark Benedyktyński miał miejsce w roku 2011, w ramach obchodów Jubileuszu 400 lat Jarosławskiego Opactwa. Tegoroczny Jarmark odbędzie się w dniach 16 – 17 września.

W trakcie Jarmarku miejscowi wytwórcy mają szansę na zaprezentowanie tradycyjnych wyrobów na stylowych, drewnianych stoiskach. Obok  rękodzielników i artystów w zakresie rzeźby, kowalstwa artystycznego, malarstwa, zdobnictwa oraz dziewiarstwa prezentują się też wytwórcy lokalnych tradycyjnych potraw i wyrobów spożywczych.

Jarmarkowi rokrocznie towarzyszą występy sceniczne, obejmujące zarówno koncerty znanych zespołów, jak i małych, miejscowych kapel i indywidualnych wykonawców. Występom towarzyszą nieodmiennie tańce i zabawy na świeżym powietrzu.

Podczas Jarmarku udostępnimy zwiedzającym ekspozycje i zabytki Jarosławskiego Opactwa, będące znakomitym przykładem lokalnego materialnego dziedzictwa kulturowego i kulturalnego.

O zbliżającym się wydarzeniu w ramach audycji „W rytmie wydarzeń” rozmawiamy z ks. Markiem Pieńkowskim –  Dyrektorem Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławskim Opactwie.